De  permanente inspanningen van Larabo om van ‘aandacht voor kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu-impact’ blijvende bedrijfswaarden te maken, zijn een ‘avontuur’. Een QHSE- cultuur valt namelijk niet te plannen of te programmeren. Toch zijn de vier pijlers kwaliteit, gezondheid, veiligheid en omgeving topprioriteiten in ons beleid en permanente aandachtspunten.

Onze objectieven

 

‘First time right’

Om te verzekeren dat we de juiste kwaliteit leveren en tegelijk de afgesproken termijnen naleven, wordt in elke fase van een project extra aandacht besteed aan voorbereiding, planning, kwaliteitszorg en controle.

Minder hinder en optimale veiligheid

Infrastructuur is een essentieel onderdeel van onze samenleving. Het belang van kabels, aansluitingen en netwerken staat niet ter discussie. Als experten in dit laatste streven we continu naar verbetering en optimalisatie.
We leggen kabels en leidingen aan, voeren gedetailleerde en precieze gestuurde boringen uit, installeren seininstallaties en bewakingssystemen. We werken aan tunneltechnische installaties en voeren verkeerstechnieken uit.
Er is geen twijfel over het belang van al deze werkzaamheden, maar ze gaan uiteraard vaak met de nodige hinder gepaard. Het is niet altijd mogelijk om de ongemakken gekoppeld aan onze werken volledig weg te nemen.
Nauwkeurig en gefaseerd werken en een strikte uitvoering van planning zijn voor Larabo evident. Het is voor zowel de omgeving, de gemeente of stad zelf, de inwoners, de handelaars en de betrokkenen belangrijk om op de hoogte te zijn van hinder, timing en eventueel te plannen maatregelen.
De werf- en projectleiders onderhouden een permanente communicatie met de buurt, de betrokken partijen, de opdrachtgevers en onderaannemers. Door iedereen stipt te informeren en eventuele knelpunten tijdig op te sporen werken we efficiënt en doelgericht, en worden frustraties van betrokkenen tot een minimum beperkt.

Veiligheid centraal

De veiligheid van de eigen mensen en betrokken partijen is prioriteit nummer één. Larabo garandeert de integriteit van zijn werknemers door de risico’s pro-actief te beheersen en te verminderen. Elk ongeval, incident of beroepsziekte is onaanvaardbaar.
De veiligheid van alle betrokkenen staat bij Larabo centraal. Orde, netheid en toegankelijkheid zijn legio bij de uitvoering van elk werk!

ISO 9001- erkenning

DOWNLOAD

 

VCA- certificaat

DOWNLOAD

 

R&M freenet OC Installation Manager

DOWNLOAD

 

Certificaat afwerking en meting

DOWNLOAD

 

Certificaat plaatsing en inblazing

DOWNLOAD