In aanwezigheid van initiatiefnemers POM Antwerpen, Water-link i.s.m. Aquafin, ISVAG, Stad Antwerpen en district Wilrijk, werd op 19 maart het startschot gegeven voor de heraanleg van het bedrijventerrein Terbekehof.

Studiebureau Sweco Belgium werd aangesteld voor deze complexe renovatiewerken en als aannemer werd gekozen voor BESIX Group, met specialisaties voor BESIX Infra (aanleg wegenis en riolering, alsook de buffering) en Van den Berg (aanleg warmtenet).

De verouderde bedrijvensite krijgt een complete make-over, waarbij de wateroverlast grondig wordt aangepakt door de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en een collectieve waterbuffering voor een aantal bedrijven.

Het bedrijventerrein Terbekehof wordt bovendien voorzien van een warmtenet van 1,6 kilometer, gevoed door duurzame restwarmte van de afvalenergiecentrale van ISVAG. De bedrijven aangesloten op het warmtenet zullen niet langer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. De emissies die zo vermeden worden, zullen ongetwijfeld een positieve impact hebben op de CO2 uitstoot en de luchtkwaliteit in de buurt.

Aurelia Picu

Author Aurelia Picu

More posts by Aurelia Picu

Leave a Reply

Member of     logo